Φιλιππινεσ

Βιομηχανικη εγκατασταση

Για να είναι δυνατή η έγχυση νερού στους βιομηχανικούς λέβητες, πρέπει να παραχθεί από την αντλία επαρκές μανομετρικό προκειμένου να ξεπεραστεί η πίεση του ατμού που αναπτύσσεται από τον ίδιο τον λέβητα. Επιπλέον, για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας μετατροπής νερού-ατμού, είναι απαραίτητο το νερό να εισέρχεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ πάνω από 100 °C. 

Όπως στην περίπτωση της συγκεκριμένης εγκατάστασης σε ένα εργοστάσιο ζάχαρης στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ όπου, για να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια οι βεβαρυμένες συνθήκες λειτουργίας, μελετήθηκε και παράχθηκε μία πολυβάθμια αντλία υψηλής πίεσης εξοπλισμένη με έναν συνδυασμό υλικών ‘ad hoc’ τόσο ως προς την τήξη όσο και ως προς τις φλάντζες στεγανοποίησης. 

Μερικές εβδομάδες μετά την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ένας έλεγχος λειτουργίας του μηχανήματος από δικό μας εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να επαληθευθεί η σωστή λειτουργία. Με την ευκαιρία αυτή ο χρήστης εξέφρασε ικανοποίηση για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της αντλίας Caprari και σε σχέση με τα μηχανήματα άλλων κατασκευαστών εγκατεστημένα στην ίδια εγκατάσταση.